ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξοπλισμοί Logistics

Καλιμπάκι Ελαιώνος, Θήβα 34100

+30 22620 71360 / +30 22620 89860 / Fax +30 22620 89861

email: stefanos@stigas.gr